TP. Long Khánh còn hơn 15,8 ngàn ha đất nông nghiệp

(ĐN) – Theo UBND tỉnh, toàn TP. Long Khánh hiện có hơn 15,8 ngàn ha đất nông nghiệp. Trong diện tích đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm là trên 14,4 ngàn ha, đất lúa trên 1,4 ngàn ha, đất trồng cây hằng năm 387 ha, còn lại là đất nuôi trồng thủy sản, đất rừng phòng hộ…

Diện tích đất phi nông nghiệp tại TP. Long Khánh chỉ có 3.425 ha, gồm có đất khu công nghiệp, đất ở, thương mại dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật… Dự tính trong những năm tới, diện tích đất nông nghiệp của TP. Long Khánh sẽ giảm nhiều để chuyển sang đất phi nông nghiệp thực hiện các dự án về hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, đất ở và đất thương mại dịch vụ.

Hiện nay, TP.Long Khánh là nơi được nhiều doanh nghiệp trong nước, nước ngoài muốn đầu tư vào các lĩnh vực như: công nghiệp, du lịch nghỉ dưỡng, vì khu vực này có giao thông thuận lợi.

THEO BÁO ĐỒNG NAI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *