Hiển thị một kết quả duy nhất

 14 tầng, 533 phòng 7.000 tỷ