Tờ di chúc bị hư hại, có còn giá trị pháp lý?

  Tổng quan:

  HỎI: Bố mẹ tôi trước khi qua đời nói có di chúc để lại căn nhà cho hai con. Sau nhiều năm chúng tôi tìm thấy tờ giấy cho là di chúc song đã hư hại, rất khó đọc? (Nguyễn Thi)

  Tôi đang sống trong ngôi nhà và muốn làm giấy tờ sổ hồng để bán. Anh trai tôi không đồng ý bán và cũng không đồng ý đưa giấy tờ để làm sổ. Vậy tôi phải làm sao?

  TRẢ LỜI:

  Theo khoản 1 Điều 642 Bộ luật dân sự năm 2015 về Di chúc bị thất lạc, hư hại: Từ thời điểm mở thừa kế, nếu bản di chúc bị thất lạc hoặc bị hư hại đến mức không thể hiện được đầy đủ ý chí của người lập di chúc và cũng không có bằng chứng nào chứng minh được ý nguyện đích thực của người lập di chúc thì coi như không có di chúc và áp dụng các quy định về thừa kế theo pháp luật.

  Như vậy, tùy theo mức độ hư hại của di chúc thì nếu di chúc vẫn có thể đọc được nội dung thì di sản thừa kế của bố mẹ bạn vẫn chia theo di chúc. Trường hợp, do hư hại mà không thể đọc được nội dung và bạn cũng không có căn cứ như bản chụp, photo hay chứng cứ khác để chứng minh nội dung di chúc thì tài sản của bố mẹ bạn sẽ được chia theo pháp luât.

  Với việc bán căn nhà, do đây là di sản để thừa kế chung cho hai anh em bạn (trong trường hợp di chúc dù hư hỏng nhưng vẫn đọc được nội dung và được công nhận) nên anh bạn có quyền sở hữu một nửa căn nhà theo di chúc. Nếu bạn muốn bán toàn bộ căn nhà thì phải thương lượng với người anh để người anh nhượng lại nửa căn nhà cho bạn.

  Chỉ sau khi bạn được sở hữu toàn bộ ngôi nhà, bạn mới có thể nhượng lại toàn bộ ngôi nhà cho người khác. Nếu anh em bạn không thể thỏa thuận được thì có thể yêu cầu Tòa án nơi có căn nhà giải quyết.

  Luật sư, Thạc sĩ Phạm Thanh Bình

  Thông tin cơ bản: